منوي اصلياساسنامه صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی
امتیاز کاربران به این مطلب: / 3
ضعیفعالی 

                          بسمه تعالی   

اساسنامه صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی    

  دفتر امور زنان روستايیپاییز 86

تهیه وتدوین: عباس رحیمی           

 مقدمه برنامه های اعتبارات خرد از رهیافتهای مهم فقرزدایی در دهه های اخیر است که با ایجاد و گسترش فعالیتهای در آمدزا بویژه برای زنا ن کم درآمد ، توسعه جوامع محلی را تسهیل می کند ، زادگاه این برنامه ها در کشورهای فقیر آسیایی همچون بنگلادش و هند بوده که بتدریج در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و صنعتی گسترش یافته است .این برنامه ها روش کارایی برای افزایش در آمد خانوارهای فقیر در مناطق حاشیه شهرها و روستاهاست . روش شناسی و نحوه اجرا برنامه های اعتبارات خرد بسیار متنوع و هر کشور بر اساس شرایط اجتماعی خود نوآوری هایی در این برنامه ها داشته است . ماهیت این برنامه ها توسعه ای است و علاوه بر عرضه وام ، سایر خدمات آموزشی و اجتماعی نیز به وام گیرندگان فقیر ارائه می کنند . علاوه بر دولتهای ملی ، سازمانها و نهادهای مالی و توسعه ای بین المللی تأمین کننده هزینه اجرای این برنامه ها می باشند . مجریان این برنامه ها علاوه بر سازمانهای غیر دولتی ، بانکهای تجاری و تخصصی ، گروههای خودیار محلی ، نهادهای توسعه ای دولتی نیز می باشند . تنها در بنگلادش حدود 10 میلیون خانوار از خدمات اعتبارات خرد بهره می برند . در جمهوری اسلامی ایران گر چه بر اساس مبانی ارزشی آن بویژه در دهه اول انقلاب فقر زدایی  در جنبه های مختلف برنامه ریزی اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و در بازار مالی روستایی  صندوقهای قرض الحسنه فعال شد ، لکن توجه به ایجاد صندوقهای اعتبارات خرد که زنان کم در آمد مناطق روستایی را هدف برنامه های خود قرار دهد و به توانمند سازی آنان در فرایند تشکیل گروههای اعتبار – پس انداز بپردازد ، تجربه جدیدی است که مهمترین آنها را می توان تجربه ایجاد 18 صندوق اعتبارات خرد ، توسط دفتر امور زنان روستایی و عشایری و با همکاری مرکز تحقیقات روستایی وزارت جهاد کشاورزی دانست . اساسنامه ای که درپیش رو دارید به برخی از ویژگیها ، اهدلف ، ضوابط و مقررات این صندوقها می پردازد . امید است با همفکری و مشارکت کلیه علاقمندان به این موضوع آن را تصحیح و تکمیل کرده تا چارپوب مناسبی برای گسترش این برنامه ها در مناطق وسیعی از کشور فراهم آید . اهداف  مهمترین اهداف تشکیل صندوقهای اعتبارات خرد عبارت است از : 1)      توانمند سازی جامعه محلی از طریق ایجاد بستری مناسب برای مشارکت جمعی زنان در  قالب گروههای  اعتبار پس انداز2)      ارتقاء مهارتهای فردی و اجتماعی زنان روستایی از طریق برنامه های آموزشی 3)      تجهیز پس انداز خانوارهای روستایی در جهت تامین مالی فعالیتهای  درامدزا4)      افزایش در آمد خانوارهای کم درآمد از طریق پرداخت وام های کوچک برای انجام فعالیتهای درامدزاروش شناسیصندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی در مقایسه با مدل های گوناگون اعتبارات خرد . شبیه به مدل بانک روستایی است . ویژگیها ی عمده این روش شناسی عبارتست از : 5)      اعضا این صندوقها را زنان روستایی تشکیل دهند . 6)      سرمایه صندوقها متعلق به جامعه محلی ( زنان عضو ) است . 7)      اعضا هر صندوق به گروههایی 5 تا 7 نفره تقسیم می شوند . 8)      حداکثر تعداد اعضا در هر صندوق 50 نفر می باشد . 9)      از طرف دفتر امور زنان مبلغی به عنوان سرمایه اولیه به این صندوقها اهدا می شود . 10)  خدمات آموزشی اعم از آموزش عمومی ، تخصصی و آموزش برای مدیریت صندوقها از طرف مدیریت صندوقها از طرف معاونت ترویج به اعضا ارائه خواهد شذ .11)   برای پرداخت وام وثیقه ای اخذ نمی شود ، ضمانت بر اساس تعهد جمعی گروه و به شیوه نظارت  گروههای همتراز می باشد . 12)   از هر خانواده تنها یک نفر می تواند به عضویت این صندوقها در آید .13)   خانوارهای کم در آمد در هر روستا در اولویت عضویت قرار دارند .  نقش دفتر امور زنان  دفتر به عنوان یکی از متولیان برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی زنان روستایی مسئولیت راه  اندازی ، تأمین سرمایه اولیه ، ارائه خدمات آموزش عمومی و تخصصی به اعضا صندوق را عهده داراست . دفتر این نقش رایا به طور مستقیم و یا از طریق حمایت از برنامه های سازمانهای  غیر دولتی و گروههای خود یار محلی به اجرا می گذارد . نحوه برنامه ریزی به نحویکه جامعه محلی اداره صندوقها را به عهده گیرد . 14)  دفتر برای اطمینان از روند روبه توسعه این صندوقها بپردازد برای انجام این کار دفتر می تواند موسسه و یا سازمانی را پیش بینی کند که این سازمان به عنوان نهاد مرکزی صندوقها نقش هماهنگ کننده امور مالی ، ارائه خدمات آموزشی و نظارت را به عهده داشته باشد .   مدیریت صندوق   از آنجا که این صندوقها ماهیت توسعه ای دارند . مدیریت آن را می توان در دو مرحله راه اندلزی و واگذاری تعریف کرد . راه اندازی شامل مراحل مختلف تشکیل یک صندوق است که می توان آنرا به وظایفی چون انتخاب روستای مناسب ، ایجاد ارتباط با مردم محلی و توجیه طرح ، عضو گیری ، تشکیل جلسات اعتبار – پس انداز ، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی  فعالیتهای درآمد زا ، انتخاب هیئت مدیره ، تنظیم دفاتر حسابداری ، برنامه ریزی برای ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی ، پرداخت اولین دوره وام دانست این مراحل فرایند برنامه های اعتبار خرد را تشکیل میدهند . مرحله واگذاری هنگامی است که فرایند شکل گرفته و جامعه محلی اداره صندوقها را بعهده می گیرند . 15)   در مرحله راه اندازی مدیریت صندوقها به عهده مجری ( مدیر پروژه ) ، کارشناس شهرستانی ( کارکن میدانی ) ، ناظر و با همکاری اعضاء صندوق است .16)  مرحله راه اندازی حدود یک سال است که با توجه به شرایط اجتماعی و محیطی می توان آن را کاهش و یا افزایش داد . دفتر در این مورد می تواند تصمیم بگیرد . 17)   در مرحله واگذاری ، مدیریت بعهده جامعه محلی است که در این صندوقها به عهده هیئت مدیره و سرگروهها گذارده می شود . نحوه ، شرایط انتخاب و وظایف هر یک از عوامل مدیریت این صندوقها در ضمیمه اساسنامه آمده است .عضو گیری 18)   تعداد اعضاء هر صندوق حداقل 30 و حداکثر 50 نفر خواهد بود . 19)   از هر خانواده تنها یک نفر می تواند عضو صندوق باشد . 20)   در صورتیکه در یک روستا تعداد متقاضی عضویت که واجد شرایط هستند بیشتر از حدنصاب بود می توان تعداد صندوقها را افزایش داد .21)  اولویت عضویت در صندوق با خانوارهای کم درآمد در هر روستاست ، در صورتیکه تعداد اعضاء کمتر از حد نصاب باشد از سایر خانوارهایی که تمایل به عضویت دارند ، می توان عضوگیری کرد .22)   شناسایی خانوارهای کم درآمد با کمک روش ارزیابی مشارکتی روستایی و با تکنیک تعیین سطح رفاه تعیین خواهد شد . 23)   در صورتیکه برخی خانوارهای کم در آمد روستا برای عضویت مراجعه نکنند ، تیم راه اندازی می باید با آنها مذاکره و مزایای عضویت را برایشان توجیه کنند 24)  صندوق ویژه زنان و دختران روستایی است در صورتیکه هیئت مدیره تشخیص می دهد می تواند از مردان محلی برای انجام برخی از وظایف صندوق کمک بگیرند . 25)   سن اعضاء حداقل 15 و حداکثر 60 سال است 26)   اعضاء باید توانایی فعالیت درآمد زا را دارا باشند 27)  اعضاء هر صندوق می باید متعهد به شرکت در جلسات صندوق باشند . ( برنامه هایی که می باید در هر جلسه به اجرا گذاشته شود در ضمیمه آورده شده است )  مقررات مالی الف ) پس انداز پس انداز یکی از منابع عمده تشکیل سرمایه در صندوقهاست .28)   هر یک از اعضاء در هر جلسه ( 15 روز یک بار ) می باید مبلغی را به عنوان پس انداز بیاورد . 29)   حداقل پس انداز توسط اعضاء در جلسه اول تعیین خواهد شد . 30)   اعضاء می توانند پس انداز بیشتری را انجام دهند  ، اما پس انداز بیشتر سقف وام برای یک عضو را افزایش نمی دهد . 31)   افزایش پس انداز در یک گروه می تواند سقف وام گروه را افزایش دهد . 32)   به پس انداز اعضایی که از وام استفاده کرده اند ، کارمزدی پرداخت نمی گردد . 33)  به پس انداز اعضایی که از وام استفاده نمی کنند ، با عضویت هیئت مدیره می توان کارمزدی حداکثر برابر نرخ سود پس انداز کوتاه مدت نظام بانکی پرداخت نمود .34)   در صورت انصراف اعضاء از عضویت چنانچه وام دریافت کرده باشند ، پس انداز وی تا یک دوره کامل وام دهی نزد صندوق خواهد ماند .35)   در صورت انصراف اعضاء از عضویت چنانچه وام دریافت نکرده باشند ، با موافقت هیئت مدیره پس انداز قابل پرداخت است . ( ب ) کمک سرمایه ای ( آورده ) دفتر امور زنان 36)   برای تقویت مالی صندوقها حدود بیست میلیون ریال به این صندوقها اهدا می شود .37)   مقدار دقیق کمک سرمایه ای به میزان منابع و محرومیت محل استقرار صندوقها اهدا می شود .38)  کلیه در آمدهای این سرمایه متعلق به صندوق بوده و می باید در جهت تأمین هزینه ها و افزایش توان سرمایه به کار گرفته شود . شبکه یا نهاد مرکز صندوقهای اعتبارات به ازای ارائه خدمات مالی پس از واگذاری می تواند حق الزحمه خدمات را دریافت کند . 39)  در صورتیکه صندوق منحل گردد و صندوق ثبت نشده باشد ، دفتر امور زنان در این مورد تصمیم نهایی را می گیرد و مبلغ آورده توسط نهاد مرکزی صندوقها برای راه اندازی صندوق جدید می تواند مورد استفاده قرار گیرد . 40)   در قبال دریافت این مبلغ کلیه اعضاء می باید فرم تعهد جمعی را امضاء کنند . 41)  در صورتیکه صندوق ثبت شده باشد ، بر اساس مقررات  حقوقی انحلال شرکتها تصمیم گرفته می شود و آورده می باید به نهاد مرکزی ( شبکه ) تحویل گردد .  ب) کارمزد :42)  نرخ کارمزد حدود 5 در صد است این نرخ پایین تر از نرخ کارمزد در وام های کشاورزی  و محاسبه آن برای هیئت مدیره آسان می باشد . این کارمزد ماهانه و بر اساس روش یکسان دریافت می شود . 43)   کارمزد به عنوان مهمترین منبع درامدی صندوق است . د) تهیه حساب سود و زیان 44) در هر سال مالی می باید ترازنامه و حساب سود و زیان تهیه و به دفتر و نهاد مرکزی شبکه ارائه شود . 45) گزارشهای مالی ماهانه از عملکرد صندوق می باید جهت نظارت به دفتر و یا نهاد مرکزی ( شبکه ) ارائه شود . در صورتیکه پس از پرداخت هزینه ها ، سود ویژه ای وجود داشته باشد ابتدا کارمزد به پس انداز اعضایی که از وام استفاده نکرده اند ، پرداخت می شود ، و مابقی به عنوان افزایش سرمایه محسوب می گردد .  46) کلیه سودهای ویژه به عنوان افزایش سرمایه است و تنها در صورت انحلال صندوق به طور مساوی میان اعضاء تقسیم خواهد شد . ه) جریمه ها ، اهدایی : 47) بر اساس مقررات داخلی جلسات هر پانزده روز یکبار صندوق ، از اعضایی که نامنظم در جلسات شرکت می کنند ، می توان جریمه دریافت کرد که به حساب درامد صندوق واریز می گردد . 48) در صورت دیرکرد اقساط وام با تصویب هیئت مدیره و توافق اعضاء می توان جرایمی را در نظر گرفت که به حساب در امد صندوق واریز می گردد . 49) افراد خیر می توانند برای افزایش سرمایه صندوق مبالغی را اهدا و یا مبلغی را به عنوان پس انداز نزد صندوق ذخیره کنند . و) نحوه نگهداری سرمایه صندوق :50) برای نگهداری سرمایه ، حساب پس انداز کوتاه مدت و یا حساب طرح ایران بانک کشاورزی با سه امضاء می باید افتتاح شود . پس از ایجاد نهاد مرکزی ( شبکه ) این سرمایه نزد این نهادها سپرده گذلری می شود . 51) تا قبل از واگذاری ، صاحبان امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یک نفر کارشناس استانی ( کارکن میدانی ) خواهند بود . 52) حداکثر مبلغ پانصد هزار ریال در محل صندوق می تواند نگهداری شود و مابقی در این حساب سپرده گذاری شود 53) استفاده از سرمایه صندوق در فعالیتهای غیر از وام دهی به اعضاء صندوق ممنوع است . 54) همواره می باید حدود 20 در صد از موجودی سرمایه صندوق به عنوان ذخیره احتیاطی سپرده گذاری شود .  پرداخت وام : الف ) شرایط وام گیرندگان 55) از اعضاء صندوق اعتبارات خرد باشد .56) در جلسات صندوق حضور داشته باشد .57) حداقل 6 ماه پس انداز در صندوق داشته باشد 58) توانایی و تمایل برای فعالیت درآمد زا داشته باشد .  ب) مراحل اجرایی پرداخت وام 59) تکمیل فرم تقاضا از سوی وام گیرندگان ( فرم شماره 1)  60)  تهیه طرح توجیهی برای گرفتن وام : در طرح توجیهی مواردی از جمله نام فعالیت اشتغال زا ، سرمایه اولیه اعتبار مورد نیاز ، هزینه ثابت ، هرینه های جاری ، میزان سود دهی و ... باید مشخص شود   61) مطرح شدن وام در گروه و ارزیابی و تایید فرم تقاضا62) ارزیابی و تایید فرم تقاضا توسط کارشناس شهرستان یا یکی از اعضاء هیئت مدیره63) امضاء فرم تعهد گروهی توسط اعضاء گروه ( فرم شماره 2)    

                                                            فرم شماره 1   فرم درخواست وام از سرگروه                                          تاریخ ...............................               اینجانب .........................  فرزند ......................  دارای شماره شناسنامه ................ از  روستای ............................... دهستان ......................................... عضو صندوق اعتبارات خرد  جهت خرید ...................................... گسترش ......................................................... نیاز به  مبلغ ......................................................... ریال وام دارم . لذا از شما تقاضا مندم اقدامات لازم را  مبذول دارید .                                                                                    نام و نام خانوادگی                                                                                                     امضاء درخواست کننده
    
                                                                فرم شماره 2 فرم معرفی اعضاء جهت دریافت وام به هیئت مدیره                           تاریخ .............................          به استحضار می رساند با توجه به تحقیقات بعمل آمده تقاضای وام  خواهر ..................................... فرزند ............................ دارای ش. ش .......................... ساکن  روستای ........................... دهستان ............................ بخش ...................... در تاریخ .............. جهت ........................................................... مورد تأیید است . لذا از هیئت مدیره محترم خواهشمند  است در خصوص در خواست ایشان جهت دریافت وام به مبلغ ....................................................... همکاری لازم را مبذول دارید ./                                                                                       نام و نام خانوادگی سرگروه                                                                                           امضاء  نظر هیئت مدیره  رئیس هیت مدیره : ................................................................................................ امضاء  اعضاء هیئت مدیره : ............................................................................................. امضاء  ضامنها ردیف                                     نام و نام خانوادگی                                امضاء 123456·          توضیح : حداقل ضامن 3 نفر از اعضای صندوق
       لازم به ذکر است که در مرحله اول 50% اعضای گروه می توانند از وام صندوق استفاده نمایند و مابقی اعضاء پس از اینکه وام گیرندگان 50% اقساط را پرداخت نمودند می توانند متقاضی وام باشند .   ج) نوع وام 64) وام برای فعالیتهای تولیدی پرداخت می شود .65) هر عضو در طول مدت عضویت یک بار می تواند از وام ضروری استفاده کند .66) وام ضروری برای مصارفی چون تامین هزینه آموزش ، درمان ، تهیه جهیزیه ، تعمیر خانه پرداخت می شود . 67) فعالیت تولیدی متقاضی باید توجیه اقتصادی ( سود آوری ) داشته باشد . د) سقف وام68) بین مقدار وام و میزان پس انداز هر گروه می باید ارتباطی وجود داشته باشد . در مرحله اول پرداخت وام بین 3 تا 5 برابر پس انداز هر گروه می توان سقف وام را تعیین کرد.69) در یک زمان نمی باید تمامی اعضای یک گروه از وام استفاده کنند مگر اینکه دارای شرایط بند 71 باشند . 70) در صورتیکه اعضای یک گروه بیش از 50  در صد از وام های خود را به موقع باز پرداخت کرده باشند می توان به نفرات بعدی گروه نیز وام پرداخت کرد . 71) برنامه ریزی پرداخت وام می باید به نحوی باشد که هر عضو در سال بتواند از یک وام استفاده کند . 72) برای جلوگیری از عدم بازپرداخت سعی شود در دوره اول وام کوچک پرداخت شود .73) در صورت خوش حسابی عضو ، سقف وام پرداختی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می یابد . ه ) نحوه ضمانت و باز پرداخت 74) ضمانت هر وام را گروه با امضاء فرم تعهد جمعی بعهده می گیرد . 75) در صورت عدم باز پرداخت اقساط وام ها ( حداکثر 6 ماه ) توسط یکی از اعضاء پس انداز گروهی که فرد وام گیرنده عضو آن است به نفع صندوق ضبط و تا باز پرداخت کامل بدهی به سایر اعضاء گروه وام پرداخت نخواهد شد . 76) باز پرداخت وام ها 10 ماهه و می باید در 20 قسط ( هر پانزده روز یک بار ) توسط وام گیرنده پرداخت شود .77) در شرایطی که وام گیرندگان قادر به پرداخت در 20 قسط نباشند ، هیئت مدیره می تواند برای آنان تسهیلاتی را در نظر گیرد ، باید به نحوی عمل شود که در پایان 10 ماه کلیه وام و کارمزد آن بازپرداخت شود . در صورت تصویب هیئت مدیره ، مدت بازپرداخت حداکثر تا 15 ماه می تواند تعیین شود . 78) در صورتیکه عدم باز پرداخت وام ناشی از زیان حاصل از فعالیت در آمد زا باشد ( تلف شدن وام ، خشکسالی ، ... ) هیئت مدیره می تواند برای عضو زیان دیده مهلت باز پرداخت را تمدید و یا خسارت را از طریق بیمه پرداخت کند . 79) صندوق می توانند فعالیتهای کشاورزی خود را نزد بانک کشاورزی بیمه کنند . مقررات داخلی صندوقها:80) تشکیل گروه یکی از ارکان فعالیتهای صندوق است و تمامی اعضا می باید به گروههای 5 تا 7 نفره بر اساس فعالیتی که می خواهند برای آن وام دریافت کنند . تقسیم شوند . 81) اعضا می باید در جلساتی که هر 15 روز یک بار تشکیل می شود شرکت کنند 82) جمع آوری پس انداز ، اقساط وام ها ، ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی ، تمرین برنامه های مشارکتی و تصمیم گیری در مورد نحوه هزینه کرد وام ها از برنامه های این جلسات است . 83) این جلسات بر اساس آیین نامه های داخلی که توسط اعضا در اولین جلسات تصویب می شود ، اداره می گردد . نحوه انتخاب ، شرایط و وظایف هیئت مدیره:1)      هیئت مدیره از 3 نفر از اعضا صندوق که با رای اکثریت اعضا انتخاب می شود تشکیل می شود .2)       اعضا هیئت مدیره باید عضو صندوق و از افراد محلی ساکن در روستا باشند . 3)      اعضا هیئت مدیره باید از حسن شهرت برخوردار بوده و توانایی جلب همکاری دیگران را داشته باشد . 4)      هیئت مدیره از مدیر ، حسابدار و منشی تشکیل می شود که وظایف هر یک عبارتست از : الف ) مدیر5)      تشکیل و اداره جلسات صندوق پس از واگذاری کار به جامعه محلی 6)      حفظ سرمایه صندوق7)      برنامه ریزی برای بهبود فعالیت صندوق و ارتباط با نهاده ها و سازمانهای محلی و شهرستانی8)      امضا تقاضای وام ، اسناد هزینه و غیره 9)      ارائه گزارش کار ماهانه و سالانه به دفتر و نهاد مرکزی ( شبکه )10)   پیگیری اقساط پرداخت نشدهب) خزانه دا ر( حسابدار )11) دریافت اقساط و پس انداز ماهانه و ثبت در دفتر کل و صدور دفترچه12) تهیه ترازنامه سالانه ، تنظیم مدارک وام ، پرداخت وام13) نظارت بر نحوه باز پرداخت و گزارش به مدیر صندوق برای پیگیریج) منشی14) ثبت صورتجلسات15) تشکیل پرونده برای اعضا16) مکاتبات اداره و بایگانی17) پیگیری قوانین صندوق در مورد پرداخت وام و ضوابط آن نحوه انتخاب شرایط و وظایف سر گروهبرای افزایش مشارکت و انتقال تجارب اعضا به یکدیگر و ایجاد بستری برای تصمیم گیری تمامی اعضا به گروههای 5 تا 7 نفره تقسیم می شوند . از میان اعضا هر گروه یک نفر به عنوان سر گروه انتخاب می شود که شرایط و وظایف آن به شرح زیر است : 18) سرگروه می باید از نظر فعالیت تولیدی تجربه و موفقیت بیشتری از سایر اعضا داشته باشد .19) ترجیحا سواد خواندن و نوشتن داشته باشد .20) تمایل به فعالیت اجتماعی و شرکت در برنامه های آموزشی در صندوق را داشته باشد 21) سرگروه وظیفه جمع آوری ، پس انداز و اقساط و تحویل آن به حسابدار را دارد .22) ارزیابی و تأیید فرم تقاضای وام اعضا گروه 23)انتقال تجارب تخصصی به اعضا گروه 24)همفکری با اعضا گروه برای استفاده بهتر از وام های صندوقنحوه انتخاب شرایط و وظایف مجری ( مدیر پروژه ) در مرحله راه اندازی مجری با انتخاب دفتر به عنوان مسئول ایجاد فرایند و تشکیل صندوق ها انتخاب می گردد .  وظایف و شرایط انتخاب مجری به شرح زیر است :25) مجری می باید دانش کافی و تجربی در زمینه اعتبارات خرد داشته باشد . 26) مجری می باید کارگاه و سمینارهای داخلی و خارجی را در زمینه ارزیابی مشارکتی روستایی و اعتبارات خرد را گذرانده باشد .27) در صورتیکه این دوره ها را ندیده باشد حداقل در یک برنامه اعتبار خرد به عنوان کارشناس شهرستانی و یا کلرشناس دفتر امور زنان شرکت فعال داشته باشد . 28) مجری وظیفه برنامه ریزی برای تشکیل صندوقهای اعتبارات خرد را در چارچوب برنامه های اعتبلرات خرد را بعهده دارد .29) تلاش در جهت ایجاد ارتباط سازنده میان معتمدان محلی ، اعضا صندوق ، دست اندرکاران دولتی ذیربط در سطح استان و شهرستان 30) برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام برنامه ریزی جلسات صندوق و برنامه های آموزشی و وام دهی 31) آموزش در حین عمل به کارشناس شهرستانی و اعضا هیئت مدیره نحوه انتخاب ، شرایط و وظایف کارشناس شهرستانی ( کارکنان میدانی ) 32) با پیشنهاد مجری توسط دفتر انتخاب می شود 33) داشتن تجربه کافی در ارائه برنامه های آموزشی به مردم محلی34) داشتن انگیزه کافی برای فعالیت میدانی35) حداقل 2 سال در برنامه های اعتبارات خرد تعهد کار داشته باشد . 36) تشکیل جلسات گروههای اعتبار – پس انداز  و برنامه ریزی برای اداره جلسات در دوره ه راه اندازی37) (نیاز سنجی آموزشی) ارائه آموزشهای عمومی وتخصصی 38) نظارت بر جمع آوری پس انداز وگردش مالی صندوق39) تهیه گزارش از جلسات و گزارشات مالی ( در دوره راه اندازی ) 40) هماهنگی برنامه های صندوق با نهادهای ذیربط در شهرستان و استان 41) ارزیابی و تإیید تقاضای وام های در خواستی اعضا ( در دوره راه اندازی ) 42) نظارت بر فعالیتهای در آمدزا و تهیه گزارش ( در دوره راه اندازی )                                                               بسمه تعالی                                   مدیریت ترویج و مشارکت مردمی استان مرکزی  گزارش عملکرد صندوق اعتبارات خرد تسهیلگران زن روستایی شهرستان خمین در استان مرکزی                                       از ابتدا تا 16 شهریور ماه 1383تهیه و تنظیم : زهرا شریفی کارشناس امور زنان استان  مقدمه :صندوق اعتبارات خرد از مرداد ماه سال 1382 در استان مرکزی شهرستان خمین ویژه تسهیلگران زن روستایی دهستان چهار چشمه با 22 عضو از 18 روستا به مرحله اجرا در آمد هدف از برگزاری این صندوق ویژه تسهیلگران زن :1-    حمایت از تسهیلگران که بدون حقوق و دستمزد و مزایای خاص در سطح روستاها جهت رسیدن به توسعه روستایی از طریق فراهم کردن مشارکت های مردمی در زمینه های مختلف و همچنین رابط بین روستائیان و سازمان جهاد کشاورزی تلاش بی وقفه می کننند . 2-    ایجاد فعالیتهای اشتغالزای الگویی از طریق تسهیلگران در سطح روستا به منظور الگو گرفتن و تشویق روستاییان خصوصاً زنان و دختران روستایی و در نهایت کمک به بهبود وضعیت رفاهی خانوار روستایی 3-    توانمند سازی زنان تسهیلگر روستایی در زمینه ایجاد ، راه اندازی و مدیریت صندوق اعتبارات خرد در سطح روستاها با مشارکت زنان روستایی و استفاده از کمکهای مردمی و ... و گسترش صندوق اعتبارات خرد روستاهایی که دارای تسهیلگر می باشند . 4-     سوق  دادن صندوقهای قرضالحسنه زنان که با کمک تسهیلگران در سطح روستا تشکیل شده به سمت صندوق اعتبارات خرد با هدف اشتغال زایی .روش اجرای صندوق اعتبارات خرد تسهیلگران زن از سال 82 تا به حال :  صندوق اعتبارات خرد ویژه تسهیلگران زن بر اساس اساسنامه پیشنهادی تشکیل گردید بطوری که بعد از عضوگیری جلسات آموزشی و پس  انداز اعضاء از 5 مرداد 82 هر 15 روز یکبار روزهای سه شنبه راس ساعت 30/9 دقیقه به مدت 6 ماه و از بهمن ماه جلسات ماهیانه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار می شود .در اولین و دومین جلسه که در تاریخهای 5 و 26 مرداد ماه 1382 برگزار شد ، ضمن اینکه اساسنامه پیشنهادی صندوق قرائت ، بررسی و بعضی از  موارد بر اساس وضعیت موجود اعضاء اصلاح و همچنین میزان پس انداز ماهیانه ( هر 15 روز 5000 ریال و معادل 10000 ریال در هر ماه ) و مقررات 26/5/83 برگزار شده بود 4 نفر از اعضای صندوق که اکثریت آرای اعضاء را کسب کرده بودند بعنوان هیئت مدیره انتخاب شدند و وظایف آنها مشخص گردیر که به شرح ذیل می باشد .1-       مدیر صندوق : مرضیه دارابی از روستای جلماجرد با مدرک دیپلم 2-       منشی صندوق : فاطمه اکبری از روستای چهار چشمه با مدرک لیسانس ادبیات 3-       حسابدار صندوق : اعظم غفاری از روستای مکان – دانشجوی رشته حسابداری 4-       حسابدار صندوق : لیلا عبدی از روستای مکان – دانشجوی زبان انگلیسی   روند تشکیل جلسات صندوق اعتبارات خرد تسهیلگران :جلسا آموزشی و پس انداز اعضاء که در 6 ماهه اول هر 15 روز یکبار و بعد از 6 ماه بطور ماهیانه برگزار می شود در هر جلسه فعالیتهای زیر بطور مستمر صورت می گیرد . 1-       حضور و غیاب اعضاء از طریق منشی صندوق 2-       جمع آوری پس اندازها – اقساط وام و ثبت در دفترچه های پس انداز – دفتر معین و دفتر کل صندوق توسط حسابدار صندوق3-       تهیه صورتجلسه صندوق توسط منشی صندوق 4-       پیگیری قوانین داخلی صندوق و اجرای قوانین توسط مدیر صندوق 5-    برگزاری کلاس آموزشی ( تخصصی و عمومی ) به منظور ارتقاء مهارتهای فردی – اجتماعی و ... جهت توانمند سازی اعضای صندوق ( در هر جلسه یک کلاس آموزشی با توجه به نیازها و مشکلات مهارتی اعضاء برگزار می گردد. ) 6-       مشخص کردن دستور جلسه آتی که شامل تعیین موضوع آموزش ، تاریخ جلسه و ... با هماهنگی شرکت کنندگان  عناوین دوره های آموزشی برگزار شده ویژه  آعضای صندوق اعتبارات خرد تسهیلگران زن در جلسات ویژه اعضای صندوق که 15 روز یکبار تا 6 ماه  و سپس ماهیانه  برگزار می گردید به منظور افزایش دانش و ایجاد مهارتهای لازم در راستای اهداف صندوق و نوع فعالیتهای اشتغالزای اعضاء یکسری آموزشهای تخصصی و عمومی برای هر جلسه پیش بینی و بصورت عملی ، تئوری ، کارگاهی و بازدید اجرا گردیده است که مهمترین عناوین آموزشهای برگزار شده به شرح ذیل می باشد . 1-       نیاز سنجی و اولویت بندی آموزشهای مورد نیاز اعضاء 2-       آشنایی و شناسایی فعالیتهای در آمدزا در سطح روستا 3-       آشنایی با بازاریابی محصولات زنان روستایی 4-       آموزش حسابداری مقدماتی  و تکمیلی 5-       آموزش پرورش مرغ بومی 6-       آموزش کشت گلخانه ای 7-       آموزش تإثیر ریز مغذی ها در تغذیه باغات و ...8-       آموزش آشنایی با روشهای نگهداری و انبار داری محصولات کشاورزی و ...9-       آموزش آشنایی با بیماریهای شایع دام در جلسات مختلف با توجه به نیازهای اساسی اعضاء 10-   آشنایی با روش طرح نویسی ( تهیه طرح توجیهی جهت گرفتن وام ) 11-   بازدید آموزشی از فعالیتهای زنان پیشرو و فعال استان و خارج از استان  نحوه تشکیل گروههای کاری صندوق اعتبارات خرد تسهیلگران :در سومین جلسه اعضاء که در مورخه11/6/83 تشکیل گردید ، اعضای صندوق به 3 گروه 5 نفری تقسیم شدند و کلیه فعالیتهای اشتغال زا در سطح روستا در گروهها بررسی و تجریه و تحلیل گردید . در جمعبندی نهایی کارگاه اعضای صندوق در 4 بخش زیر می تواند فعالیت کنند .  1-       بخش کشاورزی ( از جمله کاشت گیاهان دارویی – سبزیکاری ، پرورش قارچ صدفی و ... ) 2-       بخش دامداری ( از جمله پرورش مرغ بومی – زنبورداری – پرورش گوسفند ، گاو و ... ) 3-       صنایع دستی ( از جمله سجاده بافی – خیاطی – گلسازی – تابلو سازی ، قالی بافی و ... ) 4-       خدماتی ( از قبیل راه اندازی مغازه در روستا – آرایشگری – جوراب بافی – تهیه عرقیات گیلاس ، سبزی خوراکی ، صنایع تبدیلی و ... )  در پایان طبق قوانین اساسنامه اعضاء صندوق به 4 گروه طبق جدول زیر تقسیم بندی شدند و برای هر گروه یک سر گروه با کسب اکثریت آراء در بین اعضای گرئه انتخاب شد و وظایف اعضای گروهها و سرگروهه نیز تعیین گردید . جدول شماره                 مشخصات گروههای کاری و سر گروههای صندوق اعتبارات خرد تسهیلگران
گروهنام و نام خانوادگینام روستاسر گروه
اول1-       اعظم غفاری2-       لیلا عبدی3-       پری صفری4-       فاطمه اکبری5-       مریم نعمتی6-       بتول محمودی7-       زهرا میرزایی8-       معصومه غفاریمکانمکانچها چشمهچهار چشمهجوادیهچقا سیف الدیندمنیمکان   لیلا عبدی
دوم1-       اعظم حموله2-       ربابه رجبی3-       فاطمه میرزایی4-       آزاده کله گیری5-       حمیده فولادیآشتیانخلیل آبادبرجککمانکشبرفیان  آزاده کله گیری
سوم1-       فاطمه قربانی2-       زهرا میرزایی3-       فاطمه آخوندی4-       صدیقه حسینیمکانمیشیجانورآبادرازان زهرا میرزایی
چهارم1-       اشرف السادات هاشمی2-       مرضیه دارابی3-       پروانه مرتاضی4-       زهرا اسکندری5-       فاطمه ذاکرفرفهانجلماجردسرکوبهچنارجلماجردمرضیه دارابی
 طبق نظر اعضای صندوق اعتبارات خرد به منظور نظارت بیشتر سر گروه بر فعالیت اعضای گروه ، همچنین ضامن شدن برای یکدیگر و انجام فعالیتهای اشتغالزا بصورت گروهی اعضای گروهها طبق نظر شرکت کنندگان در جلسه بر اساس همجوار بودن روستاها ذر گروههای کاری بر اساس همجوار بودن روستاها انتخاب شوند اولاٌ نظارت سر گروه بر اعضا بیشتر و راحتتر صورت می گیرد و ثانیاٌ اعضای گروه چون شناخت بیشتری بر روستاهای همجوار خود دارند با اعتماد بیشتر می توانند ضامن یکدیگر شوند . ثالثاٌ چنانچه اعضای گروهی بخواهند بصورت تعاونی فعالیت نمایند امکان گرد آمدن اعضا در یک روستا آسانتر می باشد .   انواع وامهای صندوق اعتبارات خرد ویژه تسهیلگران زن :   در جلسه دهم صندوق مورخه 11/11/82 نوع وامهای مورد نیاز اعضاء و اولین زمان شروع به باز پرداخت اقساط با توجه به نوع فعالیت بررسی و مشخص شد که نتایج آن در جدول زیر آورده شده است :                            جدول شماره 1 نوع وامهای صندوق اعتبارات خرد تسهیلگران  
   نوع وام   شروع باز پرداخت         اقساط تعداد اقساط    میزان وام    کارمزد
وام کشاورزی3 ماه بعد از گرفتن وام12 ماهه2000000 ریال5 درصد
وام خرید دام2 ماه بعد از گرفتن وام12 ماهه2000000 ریال5 درصد
وام خدماتیبلافاصله بعد از دریافت وام12 ماهه2000000 ریال5 درصد
وام اضطراری3-1 ماه با توجه به نوع مشکل10 ماهه2000000 ریال5 درصد
  مراحل دریافت وام :1-    تهیه طرح توجیهی برای گرفتن وام : در طرح توجیهی مواردی از جمله نام فعالیت اشتغال زا ، سرمایه اولیه اعتبار مورد نیاز ، هزینه ثابت ، هرینه های جاری ، میزان سود دهی و ... باید مشخص شود 2-       تکمیل فرم درخواست وام از سر گروه ( طبق فرم شماره یک )  
                                                            فرم شماره 1  فرم درخواست وام از سرگروه                                          تاریخ ...............................               اینجانب .........................  فرزند ......................  دارای شماره شناسنامه ................ از  روستای ............................... دهستان ......................................... عضو صندوق اعتبارات خرد  جهت خرید ...................................... گسترش ......................................................... نیاز به  مبلغ ......................................................... ریال وام دارم . لذا از شما تقاضا مندم اقدامات لازم را  مبذول دارید .                                                                                    نام و نام خانوادگی                                                                 امضاء درخواست کننده
    
                                                                فرم شماره 2 فرم معرفی اعضاء جهت دریافت وام به هیئت مدیره                           تاریخ .............................          به استحضار می رساند با توجه به تحقیقات بعمل آمده تقاضای وام  خواهر ..................................... فرزند ............................ دارای ش. ش .......................... ساکن  روستای ........................... دهستان ............................ بخش ...................... در تاریخ .............. جهت ........................................................... مورد تأیید است . لذا از هیئت مدیره محترم خواهشمند  است در خصوص در خواست ایشان جهت دریافت وام به مبلغ ....................................................... همکاری لازم را مبذول دارید ./                                                                                       نام و نام خانوادگی سرگروه                                                                                           امضاء  نظر هیئت مدیره  رئیس هیت مدیره : ................................................................................................ امضاء  اعضاء هیئت مدیره : ............................................................................................. امضاء   ضامنها ردیف                                     نام و نام خانوادگی                                امضاء 123456·          توضیح : حداقل ضامن 3 نفر از اعضای صندوق  
  3-       بررسی طرح توجیهی و امضاء فرم درخواست وام توسط سر گروه 4-       تکمیل فرم معرفی اعضاء جهت دریافت وام به هیئت مدیره ( فرم شماره 2 ) توسط سر گروه5-       در صورت موافقت هیئت مدیره با طرح توجیهی و دادن وام به متقاضی 3 نفر از اعضای گروه باید به عنوان ضامن فرم شماره 2 را امضاء نمایند .       لازم به ذکر است که در مرحله اول 50% اعضای گروه می توانند از وام صندوق استفاده نمایند و مابقی اعضاء پس از اینکه وام گیرندگان 50% اقساط را پرداخت نمودند می توانند متقاضی وام باشند . ضمناٌ به ازای هر روز دیر کرد 500 ریال جریمه نقدی و در صورت 1 ماه دیر کرد فرد تا یکسال نمی توانند از هیچ نوع وامی استفاده نماید .  دفاتر صندوق  1-       دفتر مربوط به قوانین حضور و غیاب و قوانین صندوق اعتبارات خرد تسهیلگران 2-       دفتر مربوط به صورت جلسات 3-    دفتر مشخصات فردی اعضاء صندوق : که شامل ( نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، روستا ، تحصیلات ، شغل ، شغل سرپرست ، تعداد اعضاء خانواده ، شاغلین خانواده ، میزان زمین کشاورزی ، باغ ، تعداد دام ، نوع وسیله ارتباط جمعی ، نام سرگروه و ... )4-    پوشه مربوط به وام گیرندگان : در این پوشه طرح توجیهی + فرم درخواست + فرم تکمیل شده معرفی اعضاء جهت دریافت وام به هیئت مدیره نگهدلری می شود . 5-    دفترچه صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی : این دفترچه ویژه هر یک از اعضای صندوق می باشد که در آن پس اندازهای ماهیانه اعضاء + مبلغ وام گرفته شده + اقشاط پرداخت شده + تعداد اقساط + نوع فعالیت تولیدی + جریمه ها و مانده اقساط ثبت می شود . 6-    دفتر معین : این دفترچه جزء اسناد صندوق میباشد که کلیه دریافتها و پرداختها و دریافتهای هریک از اعضاء به تفکیک پس اندازها و اقساط ، جریمه ها و ... هر یک از اعضاء ثبت و نگهداری می شود . 7-    دفتر کل : این دفتر نیز جزء اسناد صندوق محسوب می گردد که کلیه دریافتها و پرداختهای ماهیانه صندوق و موجودی کل صندوق بصورت ماهیانه و ... ثبت و بررسی می شود .  نظارت و ارزشیابی :         نظارت بر بکارگیری وام دریافتی جهت اشتغالزایی طبق طرح توجیهی تهیه شده توسط هر یک از متقاضیان وام در چندین مرحله بعد از دریافت وام توسط سرگروه – اعضاء هیئت مدیره – کارشناسان امور زنان استان و شهرستان و رئیس اداره ترویج صورت می گیرد . جدول شماره 2 – مشخصات وام های داده شده به اعضاء صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی تا 16/6/83
نوع وام  تعداد وام مبلغ هر واممدت زمان باز پرداختکارمزدجمع کل وامهای داده شده
خرید دام5 مورد200000012 ماهه5 درصد10000000
وام خدماتی 2 موردتشکیل مغازه در روستا 2000000 خرید دستگاه سبزی خرد کنی 100000012 ماهه5 درصد3000000
صنایع دستی1 مورد50000012 ماهه5 درصد500000
جمع کل5 مورد 5500000  13500000
   جدول شماره 2 بررسی وضعیت مالی صندوق اعتبارات خرد تسهیلگران زن شهرستان خمین تا 16/6/83
تعداد اعضاء پس انداز ماهیانه ( ربیال ) کل پس اندازها ( ریال ) تا 16/6/83اعتبار بلا عوض ( ریال )تعداد وام داده شده تا 16/6/83کل مبلغ وام داده شده تا 16/6/83 (ریال ) اقساط پرداخت شده 16/6/83جمع کارمزد (ریال) وام گیرندگان تا 16/6/83موجودی صندوق ریال تا 16/6/83
23نفر نفر100002920000200000008 مورد 13500000386800072900014017000
 

پیش بینی آب و هوا